• CARA

Veilig rijden en medicijngebruik

Safe driving and medication -> Read the article in English here.

Sicheres Fahren und Einnahme von Medikamenten -> Lesen Sie hier den Artikel auf Deutsch.


Veel bestuurders onderschatten de invloed die medicijnen kunnen hebben op hun rijgedrag en het risico hiervan. Dit blijkt uit een Europese enquête waarbij 22% van de ondervraagde bestuurders aangaf te hebben gereden ondanks het gebruik van medicijnen waarvan bekend is dat deze de rijvaardigheid beïnvloeden (Achermann Stürmer, 2016).


Van sommige medicijnen is het bekend dat zij een negatief effect hebben op het reactie- en aandachtsvermogen. Echter, deze vaardigheden zijn essentieel voor het veilig besturen van een voertuig. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld bepaalde psychotrope medicijnen (medicatie voor psychische stoornissen), hebben zo'n sterk effect dat er niet met een voertuig gereden mag worden.


In tegenstelling tot wat de meeste bestuurders verwachten, kunnen niet alleen door de dokter voorgeschreven medicijnen reacties veroorzaken die het onveilig maken om te rijden, maar ook sommige zonder recept verkrijgbare medicijnen en voedingssupplementen. De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de effecten van verschillende medicijnen.

Zoals uit de tabel blijkt, is het mogelijk dat door het effect van sommige geneesmiddelen relevante verkeerssituaties niet tijdig worden waargenomen of dat de reactie wordt vertraagd. Gebrek aan concentratie, verminderd zicht of duizeligheid kan ook een negatief effect hebben op een veilige deelname aan het verkeer. Deze bijwerkingen kunnen onder andere leiden tot een verkeerde interpretatie van gevaarlijke situaties.


Belangrijk: De effecten van sommige medicijnen kunnen enkele uren duren, en zelfs tot de volgende dag. Medicijnen met een langdurig effect kunnen de rijvaardigheid aanzienlijk beïnvloeden en het risico op ongevallen verhogen. Als het effect van een medicijn 16 uur duurt, is het vergelijkbaar met een alcoholpromillage van 0,5 tot 0,8 (TÜV, Rheinland, Köln).


Extra voorzichtigheid is geboden als het nodig is om verschillende soorten medicijnen in te nemen. Hoe meer medicijnen tegelijk worden ingenomen, hoe groter het risico op ongevallen (Holte, 2018). Het is in dit geval altijd verstandig om mogelijke effecten op uw rijvaardigheid met een arts te bespreken.


Tips voor veilig rijden met het gebruik van medicijnen:

  • Controleer de bijsluiter om te zien of het medicijn uw rijvaardigheid kan beïnvloeden.

  • Als u hier niet zeker van bent, bespreek dit dan met uw apotheek of arts.

  • Vraag uw arts of u iets kunt doen om de bijwerkingen tot een minimum te beperken. De volgende vragen kunnen helpen:

  • Is het mogelijk om de medicatietijd te veranderen?

  • Is het veilig om de pil te splitsen, te pletten of op te lossen in water?

  • Kan ik de medicijnen innemen, zelfs als ik onregelmatig eet?

  • Is het mengen van alcohol en medicijnen problematisch?

  • Kunnen er effecten voorkomen die mijn rijvaardigheid beïnvloeden?

  • Let op de duur van het effect van elk medicijn, bijvoorbeeld met betrekking tot slaappillen: bent u fit genoeg om de volgende ochtend te rijden?

Voordat u in de auto stapt, moet u zich de volgende vraag stellen: Ben ik fit genoeg om te rijden ondanks het gebruik van medicijnen?


Bronnen:

Achermann Stürmer, Y. (2016). Driving under the influence of alcohol and drugs. ESRA thematic report no. 2. ESRA project (European Survey of Road users’ safety Attitude). Bern, Switzerland: Swiss Council for Accident Prevention, p20.

Holte, H. (2018). Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr. Bedarfsanalysen im Kontext von Lebenslagen, Lebensstilen und verkehrssicherheitsrelevanten Erwartungen [Bericht zum Forschungsprojekt FEF1100.4315008]. Bergisch Gladbach: Wirtschaftsverlag NW (Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Reihe M: Mensch und Sicherheit. M 285).

Prüfstelle für Medikamenteneinflüsse auf Verkehrs- und Arbeitssicherheit des TÜV Rheinland, Köln (Hrsg.), (1994). Transparenz durch differenzierte Information: ein internationales Kategoriensystem zur Bewertung des Gefährdungspotentials von Medikamenten.

11 views0 comments