"Ik merk dat ik me steeds minder comfortabel voel wanneer ik in het donker of bij slecht weer moet rijden."

Privacybeleid CuARdian Angel

Deze website is een Service van SD-Insights B.V.

 

SD-Insights, gevestigd aan Julianalaan 67A, 2628 BC Delft Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens

www.sd-insights.eu 

Julianalaan 67A

2628 BC Delft

Netherlands

+31 6 307 309 17

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SD-Insights verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze service en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Leeftijd

  • Land

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SD-Insights verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • U uit te kunnen nodigen tot interviews met betrekking tot verdere ontwikkeling van onze producten

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

SD-Insights bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De data zal verwijderd worden aan het einde van het project in juni 2021. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

Persoonsgegevens / Termijn / Motivatie

Naam / Continu / Voor het verstrekken van informatie omtrent de service

E-mail / Continu / Voor het verstrekken van informatie omtrent de service

Leeftijd / Continu / Voor selectie voor het verstrekken van informatie omtrent de service

Land / Continu / Voor selectie voor het verstrekken van informatie omtrent de service

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (SD-Insights) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SD-Insights en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

SD-Insights wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SD-Insights neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

 

Geldig vanaf 05-04-2019

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
NIEUWSBRIEF